The making of …

De tekst van Wereld in woorden is gegroeid in vijf fasen – zie hierover ook pagina 550 in het boek. Van ieder van deze fasen worden hier enkele voorbeelden getoond.

Fase 1 Grove ideeënvorming

Fase 2 Jagen en verzamelen

Fase 3 Schrijven op maat

Fase 4 met opmerkingen van de leescommissie

Fase 5 met commentaar van tekstredacteur Aggie Langedijk

Bovendien kan hier doorgeklikt worden naar de eerste bladzijden van het boek (over Hulthem) in alle fasen en naar de laatste bladzijden (over Egidius) in alle fasen.

De eerste bladzijden van Wereld in woorden in vijf fasen

Hulthem fase 1 – grove ideeënvorming
Hulthem fase 2 – jagen en verzamelen
Hulthem fase 3 – schrijven op maat
Hulthem fase 4 – met opmerkingen van de leescommissie (een eigen kleur voor iedere collega)
Hulthem fase 5 – met commentaar van tekstredacteur Aggie Langedijk

De laatste bladzijden van Wereld in woorden in vijf fasen

Egidius fase 1 – grove ideeënvorming
Egidius fase 2 en 3 – jagen en verzamelen/ schrijven op maat
Egidius fase 4 – met opmerkingen van de leescommissie (een eigen kleur voor iedere collega)
Egidius fase 5 – met commentaar van tekstredacteur Aggie Langedijk
Egidius fase 5bis – (tamelijk vruchteloos) geworstel met de laatste zin