Extra’s

Wereld in woorden in jaartallen

Wereld in woorden in jaartallen

Bloemlezing

Deze rubriek bevat een bloemlezing uit veertiende-eeuwse Middelnederlandse teksten, berijmde en in proza. Het betreft meer uitgebreide fragmenten uit teksten die in Wereld in woorden aan de orde komen, geordend volgens de opbouw van het boek. Elk fragment verschijnt hier zowel in Middelnederlands origineel als in moderne vertaling. De bloemlezing zal voortdurend uitgebreid worden.

Onder elk fragment staat een verantwoording van de bron waaraan het is ontleend. Ter wille van de leesbaarheid is soms interpunctie toegevoegd en/of zijn tekstuele emendaties aangebracht. Tenzij anders vermeld, zijn de vertalingen van de hand van Ingrid Biesheuvel.

Profiel van een eeuw

Mandeville over de Saracenen
Mandeville Middelnederlands.pdf
Mandeville vertaling.pdf

De wereld

Geschiedenis van nabij

Kennis en kunde

Medisch specialisten

De slagaderlijke bloeding van Thomas Scellinck
Thomas Scellinck Middelnederlands.pdf
Thomas Scellinck vertaling.pdf

De allesweter

Sidrac weet een antwoord op bijna iedere vraag
Sidrac Middelnederlands.pdf
Sidrac vertaling.pdf

Doen en laten

Schrijver in het centrum

Het vlammende slot van Jans teesteye
Jans Teesteye Middelnederlands.pdf
Jans Teesteye vertaling.pdf

Het Heil

Wisselstroom

Selectie uit Lucidarius
Lucidarius Middelnederlands.pdf
Lucidarius vertaling.pdf

Stem uit de stilte

Uit de Gulden Legende
Gulden legende Middelnederlands.pdf
Gulden legende vertaling.pdf

Meester in het midden

De epiloog van de nacomelinc
Nacomelinc Middelnederlands.pdf
Nacomelinc vertaling.pdf

Literaire missie

Maria

Een boeketje exempelen
Tien exempelen Middelnederlands.pdf
Tien exempelen vertaling.pdf

Theophilus
Theophilus Middelnederlands.pdf
Theophilus vertaling.pdf

Het mirakel Beatrijs

Een vrouw van vlees en bloed aan het woord
Beatrijs Middelnederlands.pdf
Beatrijs vertaling.pdf

De Verbeelding

De ridderroman voorbij

Reynaerts terugkeer

De verlengde hofdag
Reynaert II Middelnederlands.pdf
Reynaert II vertaling.pdf

Compact en complex

Fragmenten uit de Borchgravinne van Vergi
Vergi Middelnederlands.pdf
Vergi vertaling.pdf

De taal der liefde

Liefde als brief

Een liefdesbrief op rijm, inclusief een doorboord hart
Liefdesbrief met hart Middelnederlands.pdf
Liefdesbrief met hart vertaling.pdf

Kleinkunst

Willem van Hildegaersberch Vanden sacramente van Aemsterdam
Hildegaersberch Middelnederlands.pdf
Hildegaersberch vertaling.pdf

Spektakel

Lust om te lachen

De schuine boerde Dits vanden vescher van Parijs
De visser van Parijs Middelnederlands.pdf
De visser van Parijs vertaling.pdf

Schelden en slaan

De klucht Rubben
Rubben Middelnederlands.pdf
Rubben vertaling.pdf

Drie milieus omstreeks 1400

Het Hollandse hof

Een liefdesgeschiedenis uit Dirc Potters Der minnen loep
Dirc Potter Der minnen loep Middelnederlands.pdf
Dirc Potter Der minnen loep vertaling.pdf

Moderne Devotie

… uit het Zusterboek van Diepenveen
vite Diepenveen Middelnederlands.pdf
vite Diepenveen vertaling.pdf

Links

N.B. Deze afdeling zal geregeld worden aangevuld met nieuwe links.

Wereld in woorden

Over Sem Dresden, die eerder een boek onder deze titel publiceerde

Algemeen

Zoekmachine over de Middeleeuwen (in het Duits), met zeer veel mogelijkheden

Beeldende kunst, architectuur en heel veel meer, wereldwijd

De helpdesk in de Middeleeuwen

Stel dat lezen op gamen was gevolgd…

Handschriften en miniaturen

Handschriften in Amerikaanse bibliotheken

Middeleeuwse muziekhandschriften. (Zie vooral ‘Complete manuscripts’)

Aardig filmpje over het maken van een handschrift, ook voor kinderen

Middelnederlandse teksten

Vanuit de startpagina naar De Nederlandse literatuur en vervolgens Middeleeuwen komt een schat aan complete Middelnederlandse teksten beschikbaar

De wereld – Geschiedenis/ Op weg naar het einde

In zijn geheel te bekijken: het enige handschrift met de Spiegel historiael-voortzetting door Lodewijk van Velthem

De wereld – Geschiedenis/Heroïek

Reconstructie van het kasteel van Daniël van der Merwede, een door heraut Gelre bewierookte ridder

De wereld – Kennis en kunde

De wereldwijd unieke Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam bezit o.a. veel alchemistische geschriften

Het heil – Wisselstroom

De gebrandschilderde ramen van de Keulse Dom tonen typologische afbeeldingen in de traditie van het Speculum humanae salvationis: figuren en scènes in het Oude Testament als voorafspiegeling van het Nieuwe

Het heil – Stem uit de stilte

De officiële website van de kartuizerorde, met onder meer een Engelse vertaling van de statuten en een museum met online-boekwinkel en Musee de la Grande Chartreuse.

Het heil – Meester in het midden

Bericht uit Trouw over de vondst van een nieuwe brief van Ruusbroec (augustus 2000)

De Verbeelding – Ridderroman – Compact en complex

Bij de vertolking door Bartho Braat van de Borchgravinne van Vergi

De Verbeelding – Liefde – Liefdesalbum

“The greatest thing you’ll ever learn” uit de film Moulin Rouge (2001), maar er gaat niets boven het origineel van Nat King Cole uit 1948

En nog mooier in de rijpere versie van dezelfde meester uit 1961 (filmpje incl. liedtekst, helaas met pijnlijke fout tegen het Engels: past i.p.v. passed)

Over het rijke leven van tekst en muziek (Frank Sinatra, Miles Davis, David Bowie e.v.a.) zie wikipedia

De Verbeelding – Kleinkunst – De Meester-spreker

Een moderne variant op de boerde van Hildegaersberch

De Verbeelding – Spektakel – Lust om te lachen

Eigentijdse observaties bij de boerde Van II clerken
nr. 30: “Lachen om list en lust”

Drie milieus – Moderne Devotie

Blog over (post)moderne Moderne Devotie

Drie milieus – Bruisend Brugge

De Brugse abt Lubert Hautscilt en zijn Imago Flandriae

Landkaart