Recensies

The medieval Low Countries

David F. Johnson in The medieval Low Countries 1 (2014), p. 255-260.

Ons geestelijk erf

Guide de Baere s.j., ‘Enkele beschouwingen bij “Meester in het midden”: Ruusbroec en Groenendaal’, Ons geestelijk erf 84 (2013), p. 349-354.

Het volle leven vanuit alwetend perspectief

Spiegel der letteren | Veerle Fraeters | Spiegel der letteren 56 (2014), p. 85-96
‘Als een nastuip van de dertiende’, zo stond de veertiende tot nu toe te boek (Van Oostrom 2013, 322).

Queeste

Drie recensies (door medioneerlandicus, historicus en germaniste)
Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 20 (2013),
p. 134-145

Frits van Oostrom heeft alvast mijn verwachtingen ruimschoots ingelost. Het algemene beeld dat we bij hem van de veertiende-eeuwse Middelnederlandse literatuur krijgen, is niet dat van een kunst waar schoonheid en vorm vervallen, ‘stijl en voorstelling dalen; het vers […] slordiger [wordt], de beeldspraak soms akelig’ (Van Mierlo 1949, 301), niet dat van het herfsttij der Middelnederlandse literatuur, maar integendeel, van een letterkunde die ‘vol [is] van nieuwe vormen en stoffen, naast expansie van bestaande genres’ (Van Oostrom 2013, 13).

Libris Geschiedenisprijs

Pieter-Matthijs Gijsbers, juryrapport Libris Geschiedenisprijs | 20 oktober 2013

Over Frits van Oostroms Wereld in woorden heeft de jury van de Libris Geschiedenisprijs een helder standpunt: dit is een magistraal boek. Een boek dat veel meer geeft dan de subtitel ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300-1400’ suggereert. Een boek dat gaat over woord en geschrift; over schrijvers, geoefende en amateurs; over perkament en papier, opdrachtgevers en consumenten; over kloosters en devote geestelijken; over expanderende steden en trotse burgers; over grensgangers. Een brede, cultuurhistorische studie kortom over het ontstaan van een samenleving waarin schrijven en lezen in het Nederlands vaste voet krijgen.

Van Mierlo of Van Oostrom

V&M | Jozef Janssens

Het verschijnen van het tweede deel van de geschiedenis van de Middelnederlandse literatuur door Frits van Oostrom (februari 2013) is een goede aanleiding om zijn literair-historisch werk globaal te beoordelen en het te vergelijken met de laatste, ernstige poging om de Nederlandse literatuur van de middeleeuwen te beschrijven: het eigenzinnige werk van Jozef van Mierlo (1939-1940). Hoewel hun visie op literatuur grondig verschilt, vertoont het werk van beide auteurs grotere gelijkenissen dan vermoed.

Als je beter kijkt is er altijd méér

Kennislink | Maarten Muns | 16 augustus 2013

Neerlandicus Frits van Oostrom publiceerde dit jaar ‘Wereld in Woorden’, over de opbloeiende Nederlandse literatuur in de door rampen geteisterde veertiende eeuw. Hadden pest, overstromingen en klimaatverandering een positief effect op de ontluikende schrijfcultuur? En hoe gaat zo’n groot onderzoek naar middeleeuwse literatuur eigenlijk in zijn werk?

Recensie: De veertiende eeuw: hoofsheid vervangen door wereldse betrokkenheid

Athenaeum Boekhandel | Bob Hopman | 15 augustus 2013

Ridderverhalen zijn uit de mode geraakt, Van den vos Reinaerde is voltooid, Jacob van Maerlant is verleden tijd. Na zijn geweldige Stemmen op schrift (2006), dat het begin van de Nederlandse literatuur in beeld bracht, kwam Frits van Oostrom dit jaar met een geschiedenis van de weinig dankbare veertiende eeuw. ‘Het meest complexe boek dat ik ooit heb gemaakt,’ noemt Van Oostrom het zelf in zijn dankwoord. Maar Wereld in woorden, nu genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs, komt volstrekt niet zo over. Het is overzichtelijk, maar speels én, ondanks de lastige materie, bijzonder interessant.

De magie van details

Taalschrift | Ben Salemans | 14 mei 2013

Hoofse ridders, kluten, mirakelspelen … Er zijn wel boeiender dingen dan de Nederlandse literatuurgeschiedenis, denkt u? Mis. Want nu is er Wereld in woorden van Frits van Oostrom. Een magische reis door de eeuw van de pest, het Brugse herbergleven, mysterieuze vertellers en – ja, toen al – schoppen tegen de kerk.

Vooruitgang bestaat

Historisch Nieuwsblad | Jan Dirk Snel | mei 2013

Toen Gerard Knuvelder tussen 1970 en 1976 de definitieve versie van zijn bafaamde vierdelige handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde schreef, was naar verluidt net de verbeelding aan de macht gekomen. Nu we vier decennia verder de opvolger onder ogen krijgen, blijken vooral de feiten te hebben gewonnen.

Geleerdheid en genieten

De Leeswolf | An Faems | De Leeswolf 3, 2013

Naar de nieuwe literatuurgeschiedenis van Frits van Oostrom werd jarenlang uitgekeken. Wereld in woorden is het tweede volume over de middeleeuwen in het achtdelige en langlopende project ‘Geschiedenis van de Nederlandse literatuur’. Na Stemmen op schrift (2006) levert Van Oostrom met zijn overzicht van de veertiende-eeuwse Nederlandse literatuur een tweede monumentale bijdrage aan dit initiatief van de Nederlandse Taalunie.

De waanzinnige 14e eeuw ‘De tijd vroeg om experimenten’

Knack | Ilse Degryse | 27 maart 2013

Pest, oorlog en natuurgeweld geselden de Lage Landen in de veertiende eeuw, en net daardoor was het een tijd van creativiteit en vernieuwingsdrang. Dat schrijft de Utrechtse mediëvist Frits van Oostrom in zijn grandioze literatuurgeschiedenis Wereld in woorden. ‘De veertiende eeuw was nooit mijn favoriete eeuw, maar het is dat onder het schrijven van dit boek wel geworden.’

De ontdekking van een eeuw

Noordhollands Dagblad | tevens in Dagblad Kennemerland | Mario Molegraaf | 6 maart 2013

Waaraan dankt onze koningin haar naam? Het was op 31 januari 1938 voor heel Nederland een verrassing toen prinses Juliana en prins Bernhard hun eerste kind Beatrix noemden. Frits van Oostrom oppert in ‘Wereld in woorden’, zijn overweldigende boek over de Nederlandse literatuur van de veertiende eeuw, dat het samenhangt met de Beatrijs, het verhaal van de non die vanwege een dubieuze man het klooster verlaat.

Beter geschreven dan Huizinga

Het Parool | Hans Renders | 27 februari 2013

Tot ongeveer 1300 ging het in de Nederlandstalige handschriften over religie en hoogverheven liefde. Ook belangrijk, maar toen in de veertiende eeuw een stroom aan teksten ging circuleren waar je iets van kon léren, was de non-fictieliteratuur geboren.

Dagblad De Limburger

Dagblad De Limburger | Koen Eykhout | 26 februari 2013

Je wrijft je ogen uit als je ziet dat tussen allerlei onzin op de Nationale Bestsellerlijst van de CPNB een literatuurstudie is neergedaald. Een engel op een baggerschuit.

Frits van Oostrom over monniken en kooplui

Reformatorisch Dagblad | Enny de Bruijn | 21 februari 2013 | tevens in Friesch Dagblad, 4 maart 2013

Soms verschijnt er een boek dat je iedere geschiedenisliefhebber in handen zou willen stoppen. Zoveel nieuwe inzichten, zoveel prachtige verhalen, zoveel leesplezier. Zo’n boek is “Wereld in woorden” van Frits van Oostrom.

Een stoeltje naast Egidius

Science guide | P.G. Kroeger | 20 februari 2013

Sybrand die de bloedhonden beheert, de zeer slimme en kale Diederik uit Delft, een topambtenaar die erfopvolging bespot, lobbyen in Parijs en Rome, haatcampagnes tegen de allochtone Friezen. Het Nederlands en het Binnenhof rond 1375 vibreren in Frits van Oostroms nieuwe meesterwerk ‘Wereld in Woorden’.

Nederlands Dagblad

Nederlands Dagblad | 15 februari 2013

Het tweede deel van het meesterwerk van Frits van Oostrom is verschenen: Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1300-1400. Na de volkomen onverwachte bestseller Maerlants wereld (1998) en het ook al zeer populair geworden Stemmen op schrift (2006) vervolgt de kenner van de middeleeuwse letteren nu met een boek over de veertiende eeuw. Opnieuw wordt het boek warm onthaald.

Frits van Oostrom, Wereld in woorden – geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300 -1400

Volkskrant | Arjan Peters | 9 februari 2013

Om over onze 14de-eeuwse letterkunde een opwindend boek te kunnen schrijven, moet je van goeden huize komen.

Niet langer Latijn, maar Diets

Trouw | Jaap Goedegebuure | 9 februari 2013

In zijn meesterlijke nieuwe boek wekt Frits van Oostrom de veertiende eeuw tot leven, toen schrijvers zich gingen richten tot het volk.