Recensies

De honderdjarige taalstrijd

De Standaard | Jozef Janssens | 8 februari 2013

Wereld in woorden, de tweede bijdrage van de neerlandicus Frits van Oostrom aan de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, behandelt de veertiende eeuw, een tijd van catastrofes die ook nieuwe vormen in de literatuur mogelijk maakte.

Devote opgravingen

NRC | Elsbeth Etty | 8 februari 2013

De rampzalige veertiende eeuw was – mede door de opkomst van steden en toename van handel – een eeuw van literaire vernieuwing. Frits van Oostrom schreef een grootse literatuurgeschiedenis.